שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ריבית, השקעות ובנקים

מקור איסור הלוואה בריבית

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ז אדר א' תשס"ג
שאלה
האם מותר או אסור להלוות בריבית לפי התורה, אם כן איפה זה רשום בבקשה?
תשובה
אסור להלוות בריבית, וזה איסור תורה. ואמרו שהמלווה בריבית עלול לעבור על ששה איסורים מהתורה. א) "את כספך לא תתן לו בנשך" (ויקרא כה). ב) "ובמרבית לא תתן אכלך" (שם). ג) "אל תקח מאתו נשך ותרבית" (שם). ד) "לא תשימון עליו נשך" (שמות כב). ה) "ולפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט). ו) "לא תהיה לו כנושה" (שמות כב). וגם המקבל את הריבית עובר בשני איסורים: א) "לא תשיך לאחיך" (דברים כג). ב) "ולפני עור לא תתן מכשול".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il