שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

הוצאת אוכל וערבובו מסיר שעל הפלטה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ג כסלו תשס"ג
שאלה
כתוב בפניני הלכה הל’ שבת ח"א ע’ 150 שאם האוכל מבושל כל צורכו מותר להוציא אוכל מתחתית הסיר אפילו אם הוא מונח על הפלטה. נאמר לי שמותר להוציא רק מלמעלה, האם הדבר נכון?
תשובה
מה שציטטת הוא המנהג לפי השולחן ערוך (או"ח שיח, יח), ואכן לדעתו מותר להוציא אוכל מתחתית הסיר, ואפילו לערב את האוכל, שאחר שהתבשל כל צורכו, אין בו יותר איסור הגסה. אמנם אח"כ מבואר שהאשכנזים נוהגים לכתחילה להחמיר, שגם אחרי שהאוכל נתבשל כל צורכו אין לוקחים מהסיר בעודו על הפלטה, אלא מורידים אותו ממקור החום, ואז לוקחים את האוכל, ואח"כ מחזירים אותו על פי כללי ההחזרה. ובאופן זה מותר ליקח אוכל גם מתחתית הסיר. (אמנם יש מקום להחמיר בזה על פי הכלבו, אבל מעיקר הדין מוסכם שהלכה כשו"ע, ודי בחומרה שלכתחילה אין מוציאים מאכל מהסיר בעודו על מקור החום, ועיין במ"ב שיח, קיז)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il