שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות אקטואליות

תורתה של בבל

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ד אדר א' תשס"ג
שאלה
הנני קורא מדי יום חמישי את עיתון "בשבע". השבוע נחרדו עיני ודאב ליבי בקוראי את הדיון על הקמת וועדת קאהן בעקבות אירועי סברה ושתילה. הרב הביא את דעות שני הצדדים, אך במקום להביא טענות המצדדות בדרכו הוא בחר לבטל את קיומו של הצד השני מכל וכל, באומרו על דברי הגרי"ד סולוביצייק, בשם הרב ישראלי, "במחשכים הושיבני- זו תורתה של בבל"! בעידן של מפלגת שינוי ודומיהם- האם זה הזמן לבטל מכל וכל כל דבר היוצא מפי תלמיד חכם? הרי לפי הציטטה הזו, כל דבר שהרב סולוביצייק אמר הוא טעות ביסודו שהרי היא נאמרה או נכתבה בחו"ל!! האם גם דרך לימודו פותחה ב"מחשכים"? לפי הציטטה, בעל הבית הפשוט עלול לחשוב שהתלמוד הבבלי כולו אינה אלא תורה שנכתבה בחושך הגלות. אכן, המעיין בקשרם של הדברים בסנהדרין כ"ד מיד נוכח לדעת שאותו בבל "בלולה במשנה, בלולה בגמרא, בלולה בתלמוד". אכן, האם יש לנו לפסוק, לדעת הרב ישראלי ולדעת הרב, שלא ע"פ גמרא זו ומפרשיהן שהרי כל כולה "במחשכים"? אני הקטן לא חושב שצריך לחנך את דור הקוראים שתלמוד הבבלי אינו עומד במבחן הרלווטיות כיום, כמו מפרשיהן מדורי דורות. אך הקורא אכן יכול בקלות, מדברי הרב, להגיע למסקנה מוטעית זו. תוכן דבריו של הרב בהמשך פגעו אף הם. אני בין אלו החושבים שלא היה מקום לדבר על אחריות של מדינת ישראל לטבח של אז, אך אכן יש לנו אחריות וחילול ה’ רובץ על כתפינו מכך שהפקרנו את צד"ל בזמנו. דאב ליבי לקרוא שהרב חושב שזה שורש כל הרע על מדינת ישראל "מאז ועד היום" ומימלא אותם רבנים הם האשמים הישירים לכך בהצעתם לתמוך בוועדת החקירה: • רוב העולם לחם נגד צה"ל ומדינת ישראל הרבה לפני סברה ושתילה. הטיעונים שאנו צבא לא מוסרי עלו על פני השטח בזמן המלחמה ההיא כבר מתחילתה, ואף לפניה! לא הוועדה אמרה לעולם שאנו לא מוסריים, מפלגת ר"ץ ושלום עכשיו נידבו מידע זה הרב לפניה. • אני תמיה כמה בעולם הגדול מתעניינים בהקמת אותה וועדה, וכן כמה אכן "מחזיקים" ממסקנותיה שהרי בוודאי אם הם שונאי ישראל הם חושבים שזה "תפור" מלכתחילה. • לבסוף - גם אם אכן הקמת אותו וועדה היא שורש כל הרע נגד המדינה, הרבנים הנ"ל לא הציעו להקימה אלא תמכו בהצעה קיימת בלבד. אני כותב את הדברים מתוך עגמת נפש עמוקה של פגיעה בתלמידי חכמים. בוודאי לא לכך התכוון הרב בדבריו אך זה אכן מה שמשתמע מדבריו לקורא התמים. אני מקווה שהרב ימצא את הדרך להבהיר את דבריו מעל דפי העיתון כדי שהקורא, ח"ו, לא יגיע למסקנות האמורות.
תשובה
תודה על הביקורת א) אכן לא נכנסתי לעיון עמוק בגוף הדברים, בכל זאת נגעתי בכך בסיכום של "סוף דבר", שהתוצאות שקיוו תומכי הקמת הועדה, לטהר את שם ישראל, נתבדו, הערכתם נמצאה מוטעית והנזק המדיני שנגרם עקב כך עצום. ועל כך מעטים החולקים. וכבר אז רוב גדולי ישראל התנגדו להקמת הועדה. ב) עניין "המחשכים" אינו ביזוי וביטול כל דברי הרב סלובייציק זצ"ל, הלא התלמוד הבבלי עצמו מזכיר מימרא זו. אלא הכוונה שיש חסרון בתלמודה של חו"ל, והרב ישראלי זצ"ל סבר שבעניין זה בא החסרון לידי ביטוי. ג) כמדומה שכל קורא סביר מבין שהאנטישמיות היא תופעה עתיקה, ובשום פנים אין להעלות על הדעת שהיא נגרמה בעקבות עמדת רבנים אלו או אחרים. אלא שבין הגויים ישנם הנוקטים עמדת ביניים, וכאשר יהודים מצטרפים להאשמת צה"ל הרי שטענת האנטישמיים מתחזקת ורבים מקבלים אותה. וזה מה שארע בעקבות הקמת ועדת קהאן. עובדה שלגבי האירועים בכפר קנה, שארעו בימי ממשלת פרס, בהם נהרגו יותר ממאה לבנונים על ידי הפגזה מוטעית של כוחתינו, לא נטענו טענות קשות כנגד מדינת ישראל. הרי שכאשר יהודים מתוכינו מצטרפים להאשמות, הדבר מסוכן. מזה צריך להסיק מסקנות כדי להשמר מטעויות דומות בעתיד. כמדומה לי שלטעות מהסוג של הקמת ועדת קהאן היתה השפעה קשה על עיוות המוסר הלאומי, טעות שבעקיפין סייעה לטעויות היותר חמורות שהובילו להסכמי אוסלו. ולזה קראתי "בוסריות מוסרית". ד) שלא כפי שכתבת, ועדת קהאן לא היתה קמה בלא תמיכת אותם הרבנים, מפני שהממשלה נשענה על קולות המפד"ל, ורק מפני האיום של המפד"ל הוקמה הועדה. עמדת המפד"ל באותה סוגיה הושפעה במידה רבה על ידי אותם הרבנים. ה) כדי למנוע את החשש של פגיעה בכבודם של אותם תלמידי חכמים, להבדיל מהביקורת על עמדתם בנושא זה, אפרסם בשבוע הבא שאלה בנידון זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il