שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת העמידה

שכחתי שהתפללתי כבר

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה אדר א' תשס"ג
שאלה
התחלתי להתפלל שמונה עשרה של ערבית כי חשבתי שעדיין לא התפללתי ובאמצע נזכרתי שכבר התפללתי, מה עלי לעשות?
תשובה
לפי דעת השולחן ערוך (או"ח קז, א) והמשנה ברורה (קז, ז) עליו להפסיק מיד את תפילתו. וכך נוהגים האשכנזים. ולפי כף החיים קז, יב, משמע שעדיף שיסיים תפילתו בתורת נדבה, ויחדש בה דבר, וכך כתב בילקוט יוסף ע' ר"ב. וכך נוהגים הספרדים. ושורש המחלוקת נעוץ במחלוקת הרי"ף והרמב"ם, לדעת הרי"ף כיוון שהתחיל את תפילתו כתפילת חובה, והתברר שאינו חייב בה, צריך להפסיק מיד במקום שנזכר, שאי אפשר להתפלל תפילה שחציה חובה וחציה נדבה. אבל לרמב"ם, כיוון שתפילת ערבית מלכתחילה היא תפילת רשות, הרי שאין כאן חציה חובה וחציה נדבה, ולכן יכול להמשיך את תפילתו בתורת נדבה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il