שאל את הרב

  • הלכה
  • תפילת תשלומין

האם חובה להשלים תפילה שפספסתי?

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה אדר א' תשס"ג
שאלה
מי ששכח להתפלל תפילה מסוימת, הדין שיכול להשלים את תפילתו אחר התפילה הבאה, שיתפלל בתחילה לשם התפילה העיקרית ערבית ואח"כ עוד פעם לשם תפילת התשלומין. השאלה מה הדין כשאין לו רצון להתפלל פעמיים, האם חובה עליו להשלים או לא?
תשובה
נראה שכיוון שסידרו לו חכמים דרך להשלים את התפילה שהפסיד, הוא חייב להשלים, שאם לא כן מראה בעליל שאינו חפץ לקיים את מצוות התפילה. (ובבית יוסף או"ח קח, ז, הזכיר דברי הרשב"א בחידושיו שכתב בשם רב האי גאון במפורש, שאם שכח חייב להשלים. ונראה שאף החולקים עליו לעניין הפסיד במזיד, יודו בזה, שצריך להשלים).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il