שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות אקטואליות

גויים בעליה מברית המועצות

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה אדר א' תשס"ג
שאלה
שנים רבות ציפינו והתפללנו לעליית היהודים מברית המועצות לשעבר, והנה כאשר נפתחו השערים הגיעה אכן עלייה גדולה, אך למרבה הצער יחד עם המוני היהודים הגיעו גם המוני גויים, מהם בני יהודים ומהם קרובים רחוקים ומהם גויים גמורים, האם ראוי לשמוח על עלייה זו? במיוחד מדאיגה העובדה שרוב הגויים הללו נחשבים כישראלים, ויש חשש שצעירים חילונים יתחתנו עמהם.
תשובה
למרות הצללים שמלווים את עליית יהודי ברית המועצות לשעבר, יש לשמוח על עלייתם. וכך היה מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל חוזר ומזכיר את דברי הירושלמי (קידושין פ"ד מ"א): "גדול קידוש ה' מחילול ה'". והיה שואל, מה החידוש בזה, הרי ברור שקידוש ה' הוא טוב וגדול מחילול ה'. "אלא שישנם לפעמים מצבים מיוחדים בהם נפגשים יחד דברים גדולים ומסובכים מאוד. באותו עניין עצמו קיים גם קידוש ה' וגם חילול ה', מצב זה הוא קרוב למצבנו עכשיו במדינה, בעניניה הציבוריים חברתיים (נאמר בשנת תשל"ג). חילול ה' הוא הדבר היותר נורא והיותר גרוע שבעולם. לעומת זאת ערך כל המצוות הוא להרבות קידוש ה'. כשיש מצב בחיי היחיד או בחיי הציבור והחברה, בו יש צדדים של קידוש ה' וגם של חילול ה', רחמנא ליצלן, באים למבוכה נוראה, מה עלינו לעשות?… יש נוסח האומר שבמצבים כאלה: "שב ואל תעשה עדיף". כנגד זה באה הדרכת חז"ל… אם אתה יודע שבאמת יש מציאות של קידוש ה' כשצד חילול ה' מפריע, בכל זאת צריך גבורה לעשות את קידוש ה', למרות הצד של חילול ה'. זהו פסק הלכה: צד קידוש ה' הוא מכריע ועדיף על הצד השלילי (שיחות הרצי"ה שמות ע' 369). עם זאת עלינו לעשות ככל שביכולתנו כדי לקלוט את היהודים שעלו לארץ, ולקרבם לתורה לעם ולארץ. ולממש את מלא הפוטנצייאל האדיר הטמון בהם, הן מבחינה אינטלקטואלית והן מבחינת כוחות הנפש החדשים העשויים להצמיח פטריוטיזים יהודי בריא וישר. גם את בני היהודים הרוצים להתגייר, וכל גוי הגון החפץ באמת להתגייר, עלינו לקרב בעבותות האהבה, כדרך שקרב הלל הזקן את הגרים שבאו לפניו, והבחין בהם שהם רוצים באמת להצטרף לעם ישראל, למרות שהיו להם טעויות חמורות בהבנת היהדות (שבת לא, א). במקביל עלינו לפעול כדי לשנות את ההנחיות הניתנו לאנשי הסוכנות היהודית, שכיום ממריצים גויים לעלות ארצה, ועליהם לקבל הנחיות חדשות על פיהם יפעלו להעלת יהודים, וקרובי יהודים החפצים באמת ובתמים להתדבק בעם ישראל ותרבותו.