שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות השירות

האם הגיוס לצה"ל היא מצווה מן התורה

undefined

הרב אליעזר מלמד

ל אדר א' תשס"ג
שאלה
האם הגיוס לצה"ל הוא מצווה? האם זו מצווה מן התורה?
תשובה
אין לשער את גודל מעלת השירות בצבא ישראל, ששתי מצוות, שכל אחת מהן שקולה כנגד כל שאר המצוות, כלולות בה. הראשונה: הצלת ישראל מיד אויביהם, וכידוע אפילו על הצלת נפש אחת מישראל מחללים שבת, ופיקוח נפש דוחה את כל המצוות, וכל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא. על אחת כמה וכמה שמי שמשרת בצבא ומשתתף בהצלת כלל ישראל, שהוא מציל עולם מלא. השנייה, שמירת ארץ ישראל שתהייה ביד ישראל, וכפי שנאמר (במדבר לג, נג): "והורשתם את הארץ וישבתם בה". והורשתם פירושו כיבוש הארץ, שתהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, והישוב הוא להפריח את שיממותיה. ואמרו חז"ל (ספרי ראה נ"ג) שמצוות ישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות. ונכתבו על כך מאמרים רבים מספור. ואפשר לעיין בכל הספרים שיצאו על הלכות צבא, וכם במאמרים של הרב זוין זצ"ל ובספרו של הרב גורן זצ"ל "משיב מלחמה". תשובת הרב לגבי הבעיתיות שבצה"ל.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il