שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • קריאת המגילה

קריאת מגילה במארב

undefined

רבנים שונים

י אדר ב' תשס"ג
שאלה
מי שאמור לצאת למארב ממושך או כל פעילות אחרת ביום פורים, ויודע שלא יוכל לקרוא את המגילה לא ביום ולא בלילה – מה עליו לעשות? האם יכול לקוראה קודם פורים? ומה עליו לעשות ביום פורים?
תשובה
מצב זה הוא שעת הדחק, ויקראנה בי"ג, בי"ב או בי"א אדר בלא ברכה. ישתדל לקרותה אז אף בלילה ואת קריאת היום - ישתדל לקרוא בציבור. אם גם אז לא יוכל לקוראה - צריך לקוראה אפילו מתחילת החודש. במקרה זה, נחלקו הראשונים אם בני העיירות יכולים להוציא ידי-חובה את בני הכפרים, כלומר אם רשאים שאר אנשים להוציא ידי חובה את מי שמתירים לו להקדים הקריאה, ועל כן, העצה היא שיקריאו לו את הקריאה והוא יחזור בפיו אחרי המקריא. אם תזדמן לידו מגילה כשרה בפורים - יחזור ויקראנה בברכה. מי שאינו יכול לשמוע קריאת המגילה מתוך מגילה כשרה בשום דרך שהיא, ושומע קריאתה בטלפון ממי שקורא אותה כראוי - יש אומרים שיוצא בזה ידי-חובתו. מכל מקום, סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים - יקיים בזמנם. אם לא יוכל לקיימם בזמן - יקיימם ביום קריאתו את המגילה. הרב זכריה בן-שלמה. לעיון נוסף בהלכות פורים בצבא ניתן לעיין בספר "הלכות צבא" עמ' 556-562. לשאלות הלכתיות - ניתן להתקשר אל הרב זכריה בן-שלמה בטלפון: 9276679 - 08, או בפקס: 9276604 - 08. דואר אלקטרוני: stbs@shaalvim.co.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il