ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
שאל את הרב שבת ומועדים שאלות כלליות

הקב"ה גונב עוונות?

רבנים שוניםי"ג תשרי תשס"ז
607
שאלה
ראיתי מדרש ולפיו כשהקב"ה שם את המצוות והעוונות של ישראל על המאזנים והמאזנים באמצע והשטן הולך להביא עוד עוונות, הקב"ה "גונב" כמה עוונות מהכף ומכניסם מתחתיו כדי להצדיק את ישראל, וכשהשטן חוזר מגלה שנעלמו עוונות, אם הקב"ה רוצה משפט הוגן אז למה הוא גונב עוונות מהכף, ואם הקב"ה רוצה להצדיק את ישראל אז למה הוא לא מבטל את השטן?
תשובה
המקור לדברים הוא פסיקתא רבתי פרשה מה, ובעוד מדרשים: "אתה מוצא ביום הכפורים בא שטן לקטרג את ישראל והוא פורט את עונותיהם של ישראל ואמר רבונו של עולם יש באומות העולם מנאפים וכן בישראל יש באומות העולם גנבים וכן בישראל, והקדוש ברוך הוא פורט את זכיותיהם של ישראל, מהו עושה נוטל קנה של מאזניים [ושוקל] את העונות כנגד הזכיות והם נשקלים העונות והזכיות אילו כנגד אילו ושתי הכפות של מאזנים נמצאים מעויינות, והשטן הולך להביא עונות וליתן בכף העונות ולהכריעה מה הקדוש ברוך הוא עושה עד שהשטן חוזר ומבקש עונות הקב"ה נוטל את העונות מתוך הכף ומטמינם תחת פורפירה שלו והשטן בא ואינו מוצא שם עון שנאמר יבוקש עון ישראל ואיננו (ירמיה נ' כ') כיון שהשטן רואה כן אומר לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם נשאת עון עמך אתמהא כיון שראה דוד כך אמר היאך נושא עון ומכסה חטאתם התחיל משבחם אשרי נשוי פשע כסוי חטאה". ונראה אולי לומר הסבר בזה, שידוע שהרצון הפנימי של כל אחד מישראל לעשות מצוות, והאמת שהזכויות שלו והעבירות אינם שלו, ובאמת לא רוצה בזה, אלא שיש לו יצר הרע, ולכן אין העוון שלו, ואפשר לקחת העוונות ולהכריעם לזכות. אומנם זהו צד אחד, צד שני שיש באמת עוונות ופגמים, ועליהם נידונים, וכך ההנהגה האלו-הית שיש בחירה ויש שכר ועונש, אין הקב"ה מוותר לחוטאים. וכידוע שיש שלושה ספרים בראש השנה אחד של צדיקים, ואלו ואלו דברי אלו-הים חיים, שנשקל הכל כפי החשבון האלו-הי. ברור שאדם שאינו רוצה לחטוא, גם אם נכשל, אפשר להעביר את החטא ולטעון שנכשל, ויש לזה גדר אונס מסוים, שכן יש ליצר הרע כוחות אדירים לגרום לחטא, ובאמת זהו לא חטאו של האדם, כי באמת לא רוצה בכך. אבל יש אדם ששקוע בחטאים ובוחר להיות רע, אז יש דין, שתי בחינות אלו ישנם בכל חטא, וייתכן שמדרש זה בא להדגיש את הצד הראשון. הרב אברהם פרל.
עוד בנושא שאלות כלליות

לא ניתן להעביר הודעה לרבנים באמצעות מערכת התגובות. לחץ כאן להעברת שאלתך לרב.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il