שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גיור וגרים

נבואה על ידי גרים

undefined

הרב רואי מרגלית

ט"ז אדר ב' תשס"ג
שאלה
גר, למרות שהתגייר, לא נמצא בדרגה של ישראל. דבר זה בא לידי ביטוי בכך שגרים לא יכולים לקבל נבואה. כיצד עובדיה, שהיה גר, התנבא? כיצד בלעם התנבא?
תשובה
בשני המקרים זה אכן מחוץ לגדר הרגיל של כללי הנבואה. לגבי עובדיה זו שאלת הגמ' בסנהדרין לט, ורש"י במקום כותב: "שהרי גר היה", ועונה הגמ': שכיון שעובדיה מסר את נפשו על קיום הנבואה בישראל והציל מאה נביאים מידה של איזבל זכה אף הוא לקבל נבואה שלא בדרך המציאות הרגילה. לגבי בלעם זו תשובה לאומות העולם שטענו שאין להם נביאים, ולכן "זה לעומת זה עשה אלהים", ואיפשר לבלעם לקבל נבואה, ועל זה כתוב: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה", בישראל לא קם אבל באומות העולם קם". אך צריך לדעת שכל מה שהשיג בלעם זה בכוחות הטומאה והוא הניגוד הגמור למשה רבינו ע"ה. הרב רואי מרגלית בשם הרב אביהוא שוורץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il