שאל את הרב

  • הלכה
  • ק"ש שעל המיטה ותיקון חצות

מה לומר לפני השינה?

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ח אדר תשס"ב
שאלה
האם יש דברים שלא אומרים אחר חצות בק"ש של המיטה?
תשובה
גם מי שהולך אחר חצות הלילה לישון אומר קריאת שמע שעל המיטה ושאר הפסוקים. ולגבי ברכת המפיל, לדעת רוב הפוסקים כל זמן שמתכוון לישון לפני עמוד השחר (התנוצצות האור הראשונה במזרח), מברך גם המפיל, כך מבואר בבאור הלכה או"ח רלט. וכן נוהגים אשכנזים. אולם בשם האר"י כתבו שעל פי הקבלה אין לברך המפיל אחר חצות, ואע"פ שהחיד"א בברכי יוסף דחה דבריהם, מכל מקום בשו"ת רב פעלים קיים דבריהם, וכ"כ בישכיל עבדי ז, מה. ולכן נוהגים רבים מהספרדים לומר אחר חצות ברכת המפיל בלא שם ומלכות. וכ"כ בכה"ח רלט, ח. אמנם נלענ"ד שספרדי הרוצה לברך אחר חצות כדעת רוב הפוסקים - רשאי, שכן הכלל הוא, שבמחלוקת בין הפוסקים על פי הנסתר ובין הפוסקים על פי הנגלה (ההלכה), הלכה כפוסקים על פי הנגלה. ובמיוחד שכיום רבים נוהגים לישון אחר חצות הלילה, ואם לא יברכו, תתבטל להם הברכה שתקנו חכמים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il