שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • נגיעה

כללי איסור נגיעה

undefined

הרב אליעזר מלמד

י"ח אדר תשס"ב
שאלה
האם הרב יוכל לפרט את הלכות איסור נגיעה בין בן לבת על בוריין (לא נמצא בפניני הלכה!)? האם ישנם מצבים שבהם הדין תלוי בהרגשת האדם ואינו שווה לכולם? האם דינם של קרובי משפחה חמור או קל יותר?
תשובה
אינני יכול להרחיב בנושא, ככלל נחלקו הראשונים אם איסור נגיעה בעריות, הוא מהתורה או מדברי חכמים, לרמב"ם האיסור מהתורה, ולרמב"ן מדברי חכמים. עריות כולל אשת איש וכן פנויה נידה. ובנגיעה שאינה לשם חיבה, כתב הש"ך שגם הרמב"ם מודה שהאיסור אינו מהתורה. ולכן לצורך טיפול רפואי, אפשר להקל. במקרה שאשה מבוגרת מושיטה יד, כאשר ברור שאין בזה שום צד של הרהור, וגם אין חילול ה', שהדבר נעשה בצנעא, ובפני אנשים שאין חשש שילמדו מזה להקל במקום שאסור, אזי כדי שלא לביישה, יש גדולים שהורו להקל ללחוץ את ידה. ויותר טוב למצוא דרך להשתמט מזה. ובמיוחד כאשר מדובר במקרה שעלול לחזור ולהשנות, שאז מוטב להסביר פעם אחת שזה אסור. ואפשר אף להטעים, שאם היא נחשבת לזקנה ממש, מותר, אבל כיוון שהיא אינה נראית זקנה… לפיכך לפי ההלכה אסור לנגוע. לגבי קרובות משפחה, כדודות מבוגרות, הדין יותר קל, מפני שאין כל כך חשש הירהור, ואין חשש חילול ה'. ואע"פ כן כשאפשר טוב להחמיר. ומסבתא אין צורך להמנע.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il