שאל את הרב

  • הלכה
  • שאר חלקי התפילה

קדושא דסדרא בשחרית ובמוצאי שבת

undefined

הרב בנימין במברגר

ו כסלו תשס"ז
שאלה
האם את הקדושה דסדרא בויהי נועם במוצאי שבת וב"ובא לציון" בשחרית צריך לומר בישיבה או בעמידה?
תשובה
ערוך השולחן (סוף סימן קלב) וכף החיים בשם הזוהר הקדוש (סימן נט סעיף כ) פסקו שיש לשבת בקדושת "ובא לציון". לעומתם יש שכתבו שהמנהג הוא דווקא לעמוד ( שבט הלוי חלק ו סימן יג). ולכן מותר לשבת בקדושת "ובא לציון" ואף מי שנוהג לעמוד יש לו על מי לסמוך. אולם בכל אופן ראוי להקפיד לעשות כדברי הפרי מגדים (אורח חיים אשל אברהם סימן נט סעיף ב) שמי שעומד לא ישב ומי שיושב אינו צריך לעמוד. בפסוק "ויהי נועם" במוצאי שבת נהוג לעמוד ואף בכל הפרק אולם בסדר קדושה מותר לשבת. (אורח חיים סימן רצה סעיף קטן א במשנה ברורה ובשערי תשובה)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il