שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • סדר וניקיון

מוקצה וחומר חיטוי צבעוני באסלה

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ"א כסלו תשס"ז
שאלה
ראיתי שהרב מחמיר כי שייך צביעה בחומר חיטוי צבעוני באסלה בשבת. האם בבית של מארחים מותר לי להרים קצת את הקופסא בזמן שטיפת המים ולהחזירה אח"כ, או שמא יש בזה איסור מוקצה, ועדיף להוריד את המים עם הצבע, ואם לא מה לעשות?
תשובה
אורח לא קנה את הצבע ולא אכפת לו אפוא אם המיים יייצבעו או לא. מבחינתו זהו פסיק רישא דלא ניחא ליה ולכן יש כאן רק איסור דרבנן ומשום כבוד הבריות השטיפה מותרת לו. גם מוקצה הוא איסור דרבנן, אולם טלטול המוקצה לא מסייע ישירות לשטיפה אלא רק מסלק את האיסור ואין בעצם טלטולו משום כבוד הבריות, לכן נלענ"ד שהשטיפה הצבעונית עדיפה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il