שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכירות, קנייה ומכירה

הפרת תקיעת כף

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ט כסלו תשס"ז
שאלה
לפני כשנה מכרתי קוטג’ חדש שעדיין לא היה גמור בסכום של 207000$. כל העסקה הייתה בע"פ ובתקיעת כף וסוכם שנחתום חוזה לאחר שהבית יהיה גמור. כעת הבית גמור ואדם אחר הציע לי לקנות ממני את הבית בסכום הגבוה ב-40,000$ וכמו כן הוא מוכן לפצות את הרוכשים ב-15 אלף דולר נוספים. ברצוני לציין מס’ עובדות: 1. הקונה הזמין מטבח והקונה השני מוכן לשלם עליו. 2. לפי חוקי המדינה מכיוון שאין חוזה/זיכרון דברים בכתב אין תוקף לעסקת נדלן, ואיני חייב אפילו לפצותו. 3 סכום זה הינו סכום נכבד עבורי אך לא עניין של חיים או מוות, האם לפי ההלכה מותר לבטל הסכם כזה, ואולי לתת לו פיצוי נוסף ממני, אפילו שאינו מסכים לפיצוי?
תשובה
קניין בתקיעת כף מקורו בשו"ע חו"מ סימן רא, שבמקום שמנהג המדינה או הסוחרים לקנות בתקיעת כף הרי הוא קניין. אם כן יוצא שהדבר תלוי במנהג. וכתב בשו"ת אחיעזר ח"ד סי' מ, שבמקום שנהוג לקנות בקנין נוסף מלבד התקיעת כף, כגון בימינו בחוזה מסודר, דעתו על הקנין הנוסף ואין תוקף לתקיעת הכף אפילו לענין 'מי שפרע' (עיין שו"ע שם סעיף א). האם בנידוננו יש חיוב לעמוד בדיבורו? פסק השו"ע סימן רד סעיף ז, שאדם ראוי לו לעמוד בדיבורו וכל החוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו (='מחוסר אמנה'), ולכאורה הוא הדין לנידון דידן. אולם, כאן כיון שחזר בו משום שקיבל הצעה טובה יותר, יהיה הענין תלוי במח' המובאת ברמ"א שם סעיף יא, שי"א שאין בזה דין 'מחוסר אמנה', ויש חולקים, וכך פסק הרמ"א שם שאפילו בשינוי מחיר יש דין מחוסר אמנה. אולם נראה לומר שמעיקר הדין אפשר להקל כדעה הראשונה, מהסיבות הבאות: א. משום שרבו הדעות שהלכה כדעה ראשונה (ש"ך שם וערוך השלחן). ב. כתב בשו"ת שבט הלוי חלק ד' סי' רו, שבהפרש גדול גם הרמ"א יודה שיכול לחזור בו. מסקנה: מעיקר הדין מותר לבטל את ההסכם, אולם ראוי לנסות לרצות את הקונה. הרב דוד בר שלטון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il