שאל את הרב

  • הלכה
  • היטמאות למת

כניסת כהנים למערת המכפלה

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ט אדר תשס"ב
שאלה
האם מותר לכהנים להיכנס למערת המכפלה?
תשובה
הכניסה מותרת, לאחר מחקר מקיף שנעשה והנתונים הם, שמתחת ל'אוהל יצחק' ישנו חלל שיכול לחצוץ בפני הטומאה שישנה למטה, (כדי חרס עם עצמות שקרוב לוודאי שהם של יהודים שנקברו שם במשך הדורות), אמנם חלל זה אטום ואין לו פותח טפח כלפי חוץ, אך לרוב שיטות הראשונים גם חלל כזה חוצץ. אמנם לפי שיטת בעל התוספות יו"ט (סוף פרק ג' במסכת אהלות) אין חלל כזה חוצץ. לכן מצד הדין כיון שלרוב השיטות זה חוצץ, מה גם שניתן לצרף את שיטת הראב"ד הסובר שהאיסור להטמא שוב, לכהן שכבר נטמא הוא רק דרבנן והוי ספק דרבנן, מותר לכהנים להכנס, אמנם יש מקום להחמיר למי שרוצה לחוש לשיטה המחמירה לעיל. לגבי הטענה שמותר מצד שאין קברי צדיקים מטמאים כותב בעל 'פאת השולחן' שמאמר זה הוא אגדה ולא נפסק להלכה, שכן אינו מובא לא ברמב"ם ולא בטור ולא בבית יוסף.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il