שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • הדרכות לבעלי תשובה

כפרה על הפלה

undefined

הרב דוד חי הכהן

ה אייר תשס"ג
שאלה
האם יש עבירות שאין עליהן כפרה? האם יש כפרה לשתי הפלות? ואם כן, מהי? היום אני נשואה ואם לבת שנה, משתדלת לחנכה בדרך האמת, בדרך התורה. האם זה מכפר במשהו?
תשובה
בעקרון אין שום עבירה שאין עליה כפרה. אלא, שיש עבירות שהכפרה קשה יותר ויש שהיא קלה באופן יחסי. בודאי שלשם כפרה, על כל עבירה, נחוצה קודם כל תשובה מאותה עבירה, זאת אומרת- חרטה על אותו מעשה וקבלה לעתיד שאם תחזור אותה הזדמנות לחטא לא יכשל שוב באותה עבירה. לאחר מכן יש להשתדל בתיקון אותו מעשה שכבר נעשה. יש תיקונים כלליים שיכולים באופן עקיף להועיל לכל עבירה ועבירה וזאת על פי דברי הפסוק במשלי: "בחסד ואמת יכופר עוון", וכווונת המילה "חסד" היא לריבוי בגמילות חסדים, והמילה "אמת" כוונתה ללימוד תורה ועוזריה. אמנם הכפרה הישירה על אותה עבירה היא בהשתדלות להציל אחרים שרוצים להיכשל באותה עבירה, ממנה. וזאת אפילו אם ההשתדלות תהיה כרוכה במאמץ רב כמו: הסברה כמה פעמים, עזרה כלכלית על פי היכולת, ואם הזדמן שאדם הצליח להציל מעבירה דומה אנשים אחרים יש בזה כדי להשלים את הכפרה לכפרה גמורה. בכל אופן לעולם אין להתייאש, וגם אם אי אפשר לתקן תיקון גמור, כל תיקון חלקי הוא חשוב מאוד ואין לזלזל בו. ובודאי שהחינוך של ילדים לתורה יש בו ערך רב לתיקון זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il