שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

פיקוח נפש ביחס לארץ ישראל

undefined

הרה"ג דוב ליאור

י"ט אדר תשס"ב
שאלה
האם פיקוח נפש הדוחה כל התורה כולה דוחה גם מצוות יישוב ארץ ישראל?
תשובה
יש להבחין בין יחיד לבין ציבור, לגבי יחיד הרי זה ככל מצוות התורה שמצב של פיקוח נפש דוחה אותן, ולכן, אם, לדוגמא, לפני כמאה שנה היו מאיימים ערבים על יהודי שהתיישב בעמק יזרעאל: או שתעזוב כאן את האדמות או שאנו הורגים אותך, וודאי שהיה חייב להציל את עצמו ואפ' במחיר ירידה מהארץ לגמרי. אבל לגבי ציבור, ממשלה, הגדר אחר, משום שהציבור מחוייב במלחמה על הארץ, מה שאין כן יחיד, כפי שפוסק הרמב"ן במצוות עשה ד', וכותב המנחת חינוך וכן מרן הראי"ה קוק זצ"ל ש'וחי בהם' לא שייך במלחמת מצווה, בה המצווה היא להכנס לסיכון במערכות המלחמה, שהרי לא סומכים על הנס. ולכן ממשלה מחוייבת לספוג את האיום ולעמוד איתן על ארץ ישראל. ולכן מה ששאלת על גדולים בישראל שפסקו אחרת, הם טעו בשתים, הן בקביעת ההלכה בהבחנה שבין יחיד לציבור, והן בהערכת המצב שע"י כך ישיגו שלום מדומה, רק על ידי השלטת ריבונות ישראל בכל מרחבי ארצינו והטלת אימת צבא ישראל על כל הפראים מסביב, יהיה שלום, לא זולת זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il