שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ליל הסדר

שיעור כזית מצה

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ז ניסן תשס"ג
שאלה
הרב כותב בפניני הלכה לפסח שבשיעור חזון איש הכזית הוא כשני שליש המצה ואילו לשאר הפוסקים כזית הוא שליש מצה בלבד ועל כן את הכזית הראשון ראוי לאכול בשיעור חזו"א כי הוא מהתורה ובשאר הכזיתות אפשר לאכול שליש מצה בלבד. הבנתי מדברי הרב שבכזית הראשון והשני אוכלים יחדיו כשני שליש מצה ובזה יוצאים ע"פ כל הדעות. אינני מבין, אם אנחנו טוענים שלכזית הראשון צריך שני שליש, צריך לאכול עוד שליש לכזית השני מדברי חכמים, כלומר סה"כ כמצה שלמה. אם כן למה מספיק לאכול כשני שליש מצה ואיך יוצאים בזה ידי חובה?
תשובה
באכילה הראשונה של מצה אנו אוכלים לכתחילה כשני שליש מצת מכונה. וזאת משני טעמים, א' כדי לצאת בשיעור כזית גם לפי הנו"ב וחזו"א. ב' כדי לאכול שני זיתים, על פי הרא"ש ורי"ו שכך נפסק בשו"ע תעה, א, לאכול שני זיתים כנגד שתי הברכות. וכיוון שלרוה"פ כזית הוא כשליש מצה, הרי שבשני שליש מצה יש שני זיתים. ואין צורך לאכול שני שליש מצה לכזית אחד ועוד שליש לשני, שבכלל השני שליש הראשונים יש גם שני זיתים. וק"ו שיש ראשונים רבים שאינם מסכימים לדברי הרא"ש, ואינם מצריכים לאכול שני זיתים אחר הברכות. וגם לשו"ע הפוסק עפ"י הרא"ש, רק מי שאוכל מהמצה החצויה והשלמה, צריך לאכול כזית מכל אחת מהן. ואף הוא יקח כשיעור שליש מכל מצה, ויצא ידי אכילת שני זיתים. וכיון שבסה"כ אכל בבת אחת שני שליש מצה, הרי שגם יצא ידי שיעור חזו"א.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il