שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

תבשיל נוזלי שחומם בשבת

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ו ניסן תשס"ג
שאלה
מתוך הדברים שכתבת הרב, אני מבין שמותר למתארח אשכנזי שאמור לנהוג לפי פסקי הרמ"א לאכול תבשיל נוזלי שחומם בשבת מכיון שהמארח הספרדי נוהג על פי הרמב"ם שהתיר זאת. האם התר זה חל גם במקרה שאשכנזי מתארח אצל אשכנזי והמארח האשכנזי לא נוהג כמו הפסק של הרמ"א אלא מחמם תבשיל נוזלי בשבת?
תשובה
בדיעבד אף שהאשכנזי נהג שלא כפי שנהוג במנהג אשכנז, וגם על פי כללי ההלכה, בספק דאורייתא הלכה כמחמיר, ולכן אסור היה לו מתחילה לחמם תבשיל נוזלי. מכל מקום אם עשה כן בטעות או שהחליט לסמוך על דעת המקילים, למעשה מותר לחברו לאכול מן התבשיל, מפני שאיסור מעשה שבת חל רק כאשר ברור שנעשה איסור, אבל כאשר לדעת חלק מהפוסקים אין כאן איסור - מותר בדיעבד לאכול את התבשיל. וזאת מפני שיסוד האיסור מדברי חכמים שקנסו את המחלל שבת שלא יהנה ממעשהו, אבל במקרה של ספק, ספק דרבנן לקולא (מ"ב שיח, ב).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il