שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

דעת הגר"ש ישראלי בכיבוש הארץ

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

כ ניסן תשס"ז
שאלה
הגר"ע יוסף פסק שעל ישוב ארץ ישראל מתקיים הכלל "פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה", ולכן אין למסור את הנפש עליה. (התפרסם בתחומין י) הגאון הרב שאול ישראלי סתר דבריו ובין השאר כותב שמצוות ישוב הארץ דוחה פיקוח נפש של הפרט. (תחומין י וכן "חוות בנימין" עמ’ צא, נראה לי) אך בנספחים לפסק זה ב"חוות בנימין", נשאל הרב לגבי דברי מו"ר הרצי"ה זצ"ל לגבי זה שישוב הארץ הוא "ייהרג ובל יעבור", וענה שהוא אינו סובר כן. (ומאריך להסביר שם) מה היא אם כן דעת הגר"ש ישראלי, צריך למסור את הנפש על ישוב הארץ או לא?
תשובה
הרב ישראלי עסק בשתי התשובות בשני נושאים שונים זה מזה. בתשובה הראשונה (בחוות בנימין) הוא דן בשאלה העקרונית, האם יש מצות מסירות נפש למען ישוב א"י? תשובתו שלילית. זו מצוה חשובה אך אינה דוחה פיקו"נ. אמנם הרמב"ן כולל בה גם מלחמת מצוה, וכל מלחמה יש בה גם קרבנות, אולם לשם כך צריך לדעתו שעם ישראל כולו יחליט לכבוש את הארץ וכל עוד אין החלטה כזו אין מצות מלחמה (בכל זאת מצינו שפה ושם מסרו יהודים את נפשם למען ישוב הארץ, כגון חדרה שנוסדה ע"י תלמידי חכמים - אביו של הגרצ"פ פרנק! - אך הם ראו את עצמם כנראה שלוחי ציבור למען כל עם ישראל). בתשובה השניה הוא מתווכח עם הגר"ע יוסף שהניח כהנחה "מוסכמת" שפינוי הישובים מיו"ש יביא כביכול בטחון ושלום והימצאותם שם מסכנת את עצמם ואת עם ישראל. זו הנחה פוליטית (יש להבחין בין פסק הלכה המבוסס כולו על הנחות הלכתיות לבין בניין הלכתי המבוסס על הנחה פוליטית שגויה. אין להנחה זו שום מעמד הלכתי!) הרב ישראלי טוען שיש גם הנחה הפוכה שאולי דווקא נסיגה מיו"ש תחמיר את המצב הבטחוני (וההתנתקות האומללה תוכיח!) ולכן כל עוד אין הוכחה לכאן ולכאן, מצות ישוב הארץ במקומה עומדת ואין להתחשב בשיקולים של סיכונים מדומים. הסכנה נמצאת בכל אתר ואתר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il