שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חול המועד
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האם מותר להתגלח בחול המועד?
תשובה
איסור תספורת בחול המועד הוא כדי שלא ידחו את התספורת לחול המועד ויכנסו לחג כשמראיהם מנוול (מכוער), אבל מי שרגיל להתגלח בכל יום או כל כמה ימים, גם כשיתגלח לפני החג לא יועיל לו לחג, ולכן לא שייכת בזה גזירה זו. ומצד איסור מלאכה בחול המועד אין איסור, שכן זה לצורך המועד וכבודו. ואין להקשות ממה שגם למי שהסתפר לפני החג אסור להסתפר בחול המועד, מפני שטעם האיסור, שהרואים לא ידעו שהסתפר לפני החג לכבודו. אבל לעניין גילוח אין שום חשש שהרואים יחשבו שלא התגלח לכבוד החג. ואין להביא ראיה מדברי אחרונים שלפני כמה דורות, מפני שלא נהגו אז להתגלח בכל יום, וממילא לא היה בזה גנאי להיות לא מגולחים כמה ימים. אבל כאשר יש בזה גנאי, הרי שיסוד הגזירה לאסור תספורת בחול המועד הוא המתיר להתגלח בחול המועד עצמו, ובמיוחד לקראת שבת וחג. אמנם מצד המנהג שנהגו במשך עשרות שנים שלא להתגלח בחול המועד יש לפקפק בזה. ולכן לא פרסמתי דבר זה אלא רק בישוב אצלנו אני מורה כך. תשובת הרה"ג דב ליאור
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il