שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

כבוד לכהנים בזמן הזה

undefined

הרב רואי מרגלית

י אייר תשס"ג
שאלה
האם יש היום מצווה לחלוק כבוד לכוהנים? במה הדבר מתבטא? (כיבודים שונים בתפילה? קימה לפניו?)
תשובה
כתוב בפרשת אמור: "וקדשתו כי את לחם אלוקיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך". ופסק הרמ"א בסימן קכח סעיף מ"ה: "אסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הזה דהוי כמועל בהקדש, אם לא מחל על כך". וכתב המשנה ברורה: ואף עכשו שאין לנו קרבנות, בקדושתו הוא עומד ואסור בגרושה וליטמא למתים, אבל אם מחל מותר, שכבוד הכהונה כמו לעלות ראשון לס"ת או לזמן או ליטול מנה יפה ראשון בסעודת מצוה וכדומה מדברים שאנו מחויבים לכבדם ניתן להם רק להנאתם, לפיכך בידו למחול וליתן רשות לישראל להשתמש בו, ויש מי שאומר שרק אם יש גם להם הנאה מהשירות מותר, וטוב להחמיר לכתחילה. ולהשתמש בהם לעבודות בזויות ודאי שאסור. והגאון האדר"ת פסק שכל ענין הכיבוד הוא רק בדברים של קדושה, אבל אין צורך לקום בפניו או לכבדו ראשון בכניסה לבית-הכנסת. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il