שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות הספירה

ספירת העומר לאחר זמן רבינו תם

undefined

הרב רואי מרגלית

י"א אייר תשס"ג
שאלה
מי ששכח לספור ספירת העומר בלילה והשלים למחרת לאחר שקיעה, אבל לפני סוף זמן רבינו תם. האם יכול להמשיך לספור בברכה?
תשובה
גם מי שפוסק כדעת ר"ת, המנהג כיום הוא לפסוק כן רק לחומרא. הדוגמא הבולטת היא שיש מחמירים להוציא שבת כר"ת, אך בוודאי שלא יקלו להכניס שבת כדעת ר"ת (הגר"ע יוסף). וכן לא עולה על הדעת למול תינוק שנולד לאחר השקיעה שלנו לאחר שבעה ימים כיון שנולד בזמן ר"ת של היום הקודם. ואף בענייננו כיון שעברה שקיעה שלנו (ובספק 13.5 דקות לאחר מכן), הפסיד את ספירת אותו היום ומכאן ואילך יספור בלא ברכה. הרב רואי מרגלית.