שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

האם אדים אוסרים?

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ג אדר תשס"ב
שאלה
מי שמקפיד על עוף חלק למהדרין ובישלו בתנור אחד עוף מהדרין עם עוף כשר רגיל . האם מותר לאותו אדם לאכול מהעוף המהודר?
תשובה
הנה ידועה ההלכה שזיעה (אדים) של הדבר נחשבת כגוף הדבר , מובא ביו"ד סימן צ"ב סע' ח' ובביאור הגר"א. המקור הוא במשנה במסכת מכשירין. המחבר פוסק דזיעה של חלב העולה ונבלעת בקדירה של בשר אוסרתה ע"כ. אם כן בנדון דידן היות והזיעה עולה מהעופות הכשרים ומן הסתם זיעה נבלעת בחזרה גם בהעופות המהדרין, לאלה המקפידים לאכול חלק ודאי שיש מקום להקפיד, שלא לאכול זאת, יתירה מזאת מצינו בספר המגיד הלכות שחיטה פ' י"א הל' ז' באלו שנוהגים להחמיר במה שהוא החמירו בכלים אם אינם בני יומם, ע"ש. מכל האמור נראה שיש להקפיד לאלה הרוצים "חלק" ממש שלא לבשל ביחד עם העופות הכשרים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il