שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • המקדש והקרבנות

להחזיר את עבודת הקרבנות?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ט"ו סיון תשס"ג
שאלה
אני לומד את עבודת בית המקדש וזה נשמע לי כל כך מוזר, מה עוד שכל יום אנו אומרים לאחר ספירת העומר "הרחמן יחזיר לנו את עבודת ביהמ"ק..". את מה יחזירו לנו? את העבודה הזאת? מה לנו ולזה?
תשובה
בנין בית המקדש ועבודתו תופסים חלק מרכזי בתורה במצוות ובתולדות עם ישראל, במשך כל הדורות קשר עם ישראל את שיא הצלחת האומה בתקופת הבנין וחורבנה הנורא ביום שבו נחרב המקדש. כמו כל התורה יש במקדש ובדיני העבודה שבו חוקים ומשפטים, החוקים הם חלקי המצוות שטעמם אינו ידוע לנו, והמשפטים אלה המובנים גם לשכל האנושי. כתב הרמב"ם בסוף הלכות מעילה שעיקר התורה הוא דוקא בחוקים ולא במשפטים כי מה שנבדלנו מכל העמים היה בחכמה האלוהית ולא בהצלחה האנושית, ואיננו יודעים איך ומדוע אבל ברור לנו שהמשמעת לחוקי התורה היא המאפשרת את ההצלחה המופלאה של ישראל בכל הדורות. כמו ענין התפילין שהם חייבות שחורות ומרובעות, איסור בשר וחלב, שעטנז ועוד. וכתב בספר הכוזרי כי אף על פי שענין הקורבנות נראה רחוק אצלנו אבל בהסתכלות אפשר לראות כי גם פלא החיים שהנשמה נקשרת על ידם בגוף והם תלויים במערכת העיכול איננו מובן לנו, ואם לא היינו רגילים אליו היה נראה רחוק ובלתי מתקבל על הדעת. שכל מערכת המעיים והכליות, הכבד והקיבה, וכל פעולות אחרות שקשורות אליהן הם המאפשרות את השכל הצלול, הרצון החזק והרגש הבריא שלכאורה כל קשר ביניהם איננו מובן. ואף על פי כן עובדות החיים חזקות מהשכל האנושי, ובודאי שיבנה המקדש נוכל לראות כיצד על ידי העבודה חוזרת רוח הקודש לישראל וחוזרת ההשראה הנפלאה שהיתה על חכמי ישראל בזמן הנביאים ובזמן התנאים הראשונים, כמו: הלל ושמאי ודומיהם שאין שום ערך לחכמי ישראל האחרונים כנגדם. ועל כן כשאנו מתפללים על חזרת המקדש אנו מבקשים על כל הרוממות הרוחנית הלאומית והחברתית שתבוא לישראל עם בנין המקדש- חזרת העבודה למקומה- במהרה בימינו אמן. עוד בנושא זה מאת הרב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il