שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

שימוש רווחי בטעות בטלכרט

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כ"ג אדר תשס"ב
שאלה
אדם שהשתמש בטלפון ציבורי בכרטיס טלכרט ולא נגרעו מהכרטיס מספר השיחות כפי שצריך. האם יש ענין להחזיר זאת לחברה?
תשובה
במכשירים חשמליים כמו טלפון שעובד על כסף או טלכרט או מכשיר אחר שאדם משתמש בו ומקבל עודף יותר ממה שצריך או שיחה חינם. נראה לענ"ד שהיות והחברה יודעת מראש שעלולות להיות תקלות והיתרה תשאר במקום חשוף, והיא גם יודעת שלא כולם אנשים הגונים כמו אם אדם לחץ להחזיר לו אסימון ויצאו שנים וכדומה. נראה שהחברה תתייאש מראש מהרכוש הזה. דוגמא לכך ישנה בב"מ כא: שכל בני אדם מותרים בלקט משילכו הנמושות, ומסבירה הגמרא שעניים ממקום אחר מעיקרא איושי מיאשי מללקט במקום זה. רואים בעליל שמועיל יאוש מעיקרא ולכן גם בשימוש במכשירים שלפעמים אינם מדייקים לטובת הציבור, החברה מתייאשת מראש ואין אדם חייב בהשבת אבידה במקום ציבורי כזה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il