שאל את הרב

  • הלכה
  • כלים והכשרתם

הכשרת כלי פורצלן

undefined

הרב שלום אילוז

י"ט סיון תשס"ז
שאלה
כלי פורצלן (china) אם השתמשו בהם לאוכל לא כשר לפני כ- 6 שנים, האם ניתן יהיה להכשירם?
תשובה
לגבי הכשר כלי פורצליין ישנה מחלוקת הפוסקים אם נחשבים לכלי חרס ואין להם תקנה או לא: לדעת השיירי כנסת הגדולה חלק יו"ד (סי' קכ"א בהגהת הטור ס"ק כ"ו) בשאר איסורים חוץ מחמץ יש להקל בהם שדינם כשאר כלי זכוכית ולא ככלי חרס. אולם לדעת הפר"ח (סי' תנ"א) דין כלי פורצליין כדין כלי חרס ואין להם תקנה, וכ"פ רוב הפוסקים, הרדב"ז, רבי חיים פלאג'י החיד"א וכו' רבים מגדולי האחרונים, לכן לענין הלכה יש להחמיר בכלי פרוצליין. אך כל זה אם בודאי שהשתמשו בהם באיסור בחם, אבל אם יש ספק בדבר אפשר להקל להגעילם, וכל שכן אם השתמשו בהם רק בצונן שודאי מותרים הם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il