שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • היתר המכירה

אוצר בית דין והיתר מכירה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ז סיון תשס"ז
שאלה
לדעת הרב קוק אין אפשרות לעשות אוצר בית דין ללא היתר מכירה (כך משמע במשפט כהן סימן ס"ז ובאגרת שי"ג ), אם כן איך יתכן שכל רבני זמננו שבאים מבית מדרשו של הרב קוק מעדיפים לסמוך על אוצר בית דין ולא על היתר מכירה?
תשובה
כידוע גדול תלמידי הרב קוק זצ"ל, במצוות התלויות בארץ, היה מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל, והוא פרסם דבריו בחוות בנימין ח"ג סי' צח, והנחה את תלמידי הרב קוק זצ"ל כיצד מתישבים הדברים שלכתחילה יש לעשות אוצר בית דין בלא היתר מכירה. עיי"ש. לפלא בעיני כיצד יש היום רבנים שלא שומעים בקול הרב קוק זצ"ל ומבאר דרכו במצוות התלויות בארץ הגר"ש ישראלי זצ"ל. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il