שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זכויות יוצרים

יוצר שאינו בין החיים

undefined

כולל דיינות פסגות

ג תמוז תשס"ז
שאלה
תודה רבה על הפירוט בתשובה על זכויות יוצרים, אך שאלתי יותר כללית, אם לדוגמא, אני מתרגם את הספר של סופר בן זמננו והוא חי או ידוע מי מחזיק בזכויות היוצרים שלו ממשפחתו וכו’, ברור שההכנסות לא תתחלקנה בין המדפיס לבין המתרגם. אולי חלק גדול יותר מגיע ליוצר עצמו. אבל במקרה שהיוצר הוא מישהו שלא בין החיים ולא ידוע לנו אף אחד מצאצאיו, כמו רמב"ם, מה קורה לחלק של היוצר, האם כל ההכנסות תתחלקנה בין המתרגם לבין המדפיס, או שמה יש חלק של רמב"ם שצריך לעשות איתו משהו לטובת הציבור, כמו לתרום וכו’?
תשובה
יוצר שאיננו בין החיים, באופן הפשוט הבעלות על היצירה עוברת לידי יורשיו ומתחלקת ביניהם כמו שאר נכסיו. אם כתב היד נמצא בידי אחרים, והיורשים מוחים בו שלא ידפיסם ויפרסמם, הדבר נידון בין הפוסקים, אך אין כאן המקום להאריך מאחר שאין זו שאלתך. אם אין לו יורשים, הרי שיצירתו היא בגדר הפקר וכל הרוצה יבוא ויטול, ואין צורך או חובה להתחלק ברווחים עם מישהו אחר, לתרום צדקה או לעשות לטובת הצבור. (כמובן, ישנו עניין מעשר כספים, אך זו כבר שאלה אחרת...) מקורות: שו"ת בית יצחק יו"ד חלק ב' סימן ע"ה, עמק המשפט לרב יעקב אברהם כהן, סימן ד' עמ' כב-כט. הרב ניר אביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il