שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יחוד

מהות איסור ייחוד

undefined

הרב רואי מרגלית

ג סיון תשס"ג
שאלה
ברצוני לידע מהי חומרת איסור ייחוד, ומה הרעיון העומד בבסיסו. בנוסף, הייתי רוצה עד מאוד לדעת האם יש בכך החטאה של בת מישראל שאינה שומרת על איסור זה, אם איני שומר על איסור זה.
תשובה
מקור האיסור: יחוד עם אשה נשואה לרוב הפוסקים הוא איסור תורה, ודוד ובית דינו אסרו גם בפנויה, והלל ושמאי גזרו גם על יחוד עם גויה. טעם האיסור: א. למנוע התבודדות של גבר ואשה שלא יבואו להיכשל בעוון חמור יותר. ב. למנוע את חשד הבריות שלא יחשבו עליהם שנכשלו בעבירה. חומרת המעשה: בזמן הסנהדרין היו לוקין על כך מכת מרדות אם התיחד עם פנויה, ומלקות אם התיחד עם נשואה. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il