שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות כלליות

מעלת האשה ביחס לאיש

undefined

הרב אליעזר מלמד

כ"ה אייר תשס"ג
שאלה
קראתי את תשובת הרב לגבי הקפות בזמן החופה והרב בסוף דבריו כתב שהאישה היא כמו האור המקיף שבגלוי מעמדה נמוך יותר. אני לא מצליחה להבין למה מעמדה של האישה בגלוי נמוך יותר. אני תמיד שמעתי שרבנים מדברים בשם התורה על המעמד המכובד של האישה ושהאישה לא שווה פחות מהאיש וכו'.. ושקראתי את הדברים זה היה אפילו קצת מעליב לקרוא זאת.
תשובה
הנושא מורכב יותר. אין ללמוד כל דבר מתוך מבט של תחרות ומאבק בין המינים, אלא מתוך חיפוש ההשלמה. ולכן יש צדדים גלויים ויש פנימיים.והדבר רמוז ב"אור מקיף". כיוצא בזה, שני פירושים ישנם לברכת הגברים: "שלא עשני אשה", והנשים: "שעשאני כרצונו". לפירוש אחד יש בברכה זו כעין הצדקת הדין על הרעה, שאף שהנשים נצטוו בפחות מצוות, הן מברכות את ה' מתוך אמונה שהכל לטובה, ואומרות "שעשני כרצונו" (טור או"ח מו, ד). לעומת זאת יש מפרשים, שבברכה זו באה לידי ביטוי מעלתה היתירה של האשה, שהיא מכוונת יותר לרצונו של ה' יתברך, ולכן דווקא היא יכולה לומר "שעשני כרצונו". וזה שהנשים מחויבות בפחות מצוות, הוא מפני שמצד טבען הן מתוקנות יותר, ולכן נצרכות לפחות מצוות כדי לתקן את עצמן. הדבר בא לידי ביטוי בכך שהאדם נברא עפר מהאדמה, ואילו האשה נבראה מחומר זך יותר, מצלעו של האדם. כלומר האשה מבטאת התפתחות נוספת מעל קומתו של האיש (שיחות הרצי"ה קוק מס' 9, סעיפים 5-8). לא מקרה הוא שלפירוש הפשוט ישנה עדיפות לגברים, ולפירוש העמוק ישנה עדיפות לנשים; מפני שאכן לפי המבט הפשוט מעלתם של הגברים יתירה, ואילו מעלתן של הנשים ניכרת על ידי מבט עמוק יותר. ולכן הצניעות המדגישה את המעלה הפנימית חשובה יותר לנשים. ושוב מתוך מבט של תחרות נעלבים מכל דבר, ומתוך מבט של השלמה שמחים בהסברים כאלה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il