שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הלידה ומה שאחריה

למה מברכים על בת פחות מבן?

undefined

הרב אליעזר מלמד

ט"ו סיון תשס"ג
שאלה
ההלכה אומרת שכאשר נולד בן מברכים "הטוב והמיטיב", ואילו על הולדת בת מברכים "שהחיינו". מדוע זה המקום היחיד בברכות שהחיינו שהשמחה בדבר לא נמדדת ביחס לשמחה בדבר עצמו אלא ביחס למה שיכול היה להיוולד? הרי כשאדם זוכה בפיס וכדומה מברך "הטוב והמטיב" (כשיש חשבון משותף וכו’) גם על סכומים שאינם מאוד גבוהים ואיננו אומרים שלא יברך על 10,000 ₪ משום שחלם לזכות ב-100,000 ₪... חוץ מזה, מאי נפשך, אם השמחה היא גדולה יברכו שני ההורים את ברכת "הטוב והמטיב" ואם השמחה אינה קיימת כלל, אין לברך כלל, אך כיצד נוצר שמברכים "שהחיינו", שהרי החילוק בין ברכת "שהחיינו" ל"הטוב והמטיב" אינה ברמת השמחה אלא באם זו שמחת רבים או יחיד, ואם כל אחד מההורים צריך לברך "שהחיינו" משמע שזו שמחת שניהם, אז מדוע לא יברכו "הטוב והמטיב"?!
תשובה
א. ברכת הטוב והמטיב היא על בשורה טובה, וההורים ידעו שהאשה עומדת ללדת, השאלה היא איזה מין, וכאן הבשורה על בת נחשבת עדיין כפחות טובה. לעומת הזוכה בסכום נמוך שהבשורה היא שהוא זכה, ולכן הוא שמח ומברך. ב. ברכת שהחיינו היא גם על ראיית אדם שאין בזה צד של בשורה, ולכן יש לכל אחד מהם חיוב לברך שהחיינו על ראיית הבת שלהם. אפשר כמובן שאחד יברך ויוציא את השני בברכת שהחיינו. להרחבה בנושא.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il