שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

גזיזת ציפורניים בתשעת הימים

undefined

הרב שלום אילוז

י"ז אב תשס"ז
שאלה
האם מותר לגזור ציפורניים בתשעת הימים, והאם בערב שבת חזון מותר?
תשובה
לעניין גזיזת ציפורניים בבין המיצרים ישנה מחלוקת בין האחרונים: דעת כנסת הגדולה היא שדין גזיזת ציפורניים כדין תספורת, ומי שנוהג שלא להסתפר מי"ז בתמוז (מנהג האשכנזים) אסור גם בגזיזת ציפורניים מי"ז בתמוז. לדעת הט"ז, גזיזת ציפורניים אסורה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אפילו לאשכנזים הנוהגים איסור תספורת מי"ז בתמוז. לדעת המגן אברהם, אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב מותר, ורק בתשעה באב עצמו יש לאסור. להלכה, לצורך שבת או טבילת מצווה וכדומה בוודאי שיש להתיר. כמו כן, אם הציפורניים גדולות ועודפות על הבשר, יש להתיר לגזוז אותן אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב (עיין כף החיים תקנא ס"ק מח מט).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il