ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

תביעה בתביעות קטנות? | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


ח אלול תשס"ז

תביעה בתביעות קטנות?


כולל דיינות פסגות

שאלה:
קניתי לפני שנתיים מיטה והחזרתי אותה בגלל פגמים. המוכר הבטיח לי את החזר הכסף אולם הוא לא עשה זאת, והוא מתעלם מהפניות שלי. האם ניתן לתבוע אותו בבית משפט לתביעות קטנות, האם זה מוגדר ערכאות ואם לא מה לעשות?

תשובה:
החזון אי"ש ביאר את הגדר של ערכאות "שהשופט כל דין שלפניו לפי הנראה אליו זהו בכלל פשרה, אבל אם יסכימו על חוקים הרי הם מחללים את התורה ועל זה נאמר לפניהם ולא ליפני הדיוטות ואין הבדל אם בא לשפוט לפני גוי או בפני ישראל ששופט על פי חוקים בדויים ואם יסכמו בני העיר על זה אין בהסכמתם ממש".

א"כ בית משפט לתביעות קטנות ששופט על פי מערכת חוקים מסודרת שאינה כדין תורה מוגדר כערכאות. ולכן יש איסור לדון בפניהם כמו שפסק השולחן ערוך חושן משפט סימן כו סעיף א: "אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חרף וגידף והרים יד בתורת מרע"ה. הגה: ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חבירו (מהרי"ק שורש קנ"ד)".

במידה ובעל דינך יסרב לבוא לבית הדין, עליך לפנות לבית הדין ולבקש אישור לתבוע בערכאות כמו שפסק השולחן ערוך שם סעיף ב: "היתה יד עובדי כוכבים תקיפה, ובעל דינו אלם, ואינו יכול להציל ממנו בדייני ישראל, יתבענו לדייני ישראל תחלה; אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית דין ומציל בדייני עובד כוכבים מיד בעל דינו".

הרב אברהם זרביב

השאלה "תביעת נוכרי בבית משפט" נשאלה בהמשך לשאלה זו.


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il