שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • משפט אזרחי (ערכאות)
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
קניתי לפני שנתיים מיטה והחזרתי אותה בגלל פגמים. המוכר הבטיח לי את החזר הכסף אולם הוא לא עשה זאת, והוא מתעלם מהפניות שלי. האם ניתן לתבוע אותו בבית משפט לתביעות קטנות, האם זה מוגדר ערכאות ואם לא מה לעשות?
תשובה
החזון איש ביאר את הגדר של ערכאות: "שהשופט כל דין שלפניו לפי הנראה אליו זהו בכלל פשרה, אבל אם יסכימו על חוקים הרי הם מחללים את התורה, ועל זה נאמר 'לפניהם ולא לפני הדיוטות'. ואין הבדל אם בא לשפוט לפני גוי או בפני ישראל ששופט על פי חוקים בדויים. ואם יסכימו בני העיר על זה, אין בהסכמתם ממש". אם כן, בית משפט לתביעות קטנות ששופט על פי מערכת חוקים מסודרת שאינה כדין תורה, מוגדר כערכאות, ולכן יש איסור לדון בפניהם, כמו שפסק השולחן ערוך (חושן משפט סי' כו סעיף א): "אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה רשע, וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבנו עליו השלום”. והוסיף עליו הרמ”א: "ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו עד שיסלק יד העובדי כוכבים מעל חברו". במקרה שבעל דינך יסרב לבוא לבית הדין, עליך לפנות לבית הדין ולבקש אישור לתבוע בערכאות, כמו שפסק השולחן ערוך שם סעיף ב: "הייתה יד עובדי כוכבים תקיפה, ובעל דינו אלם, ואינו יכול להציל ממנו בדייני ישראל, יתבענו לדייני ישראל תחילה; אם לא רצה לבוא, נוטל רשות מבית דין ומציל בדייני עובד כוכבים מיד בעל דינו". הרב אברהם זרביב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il