שאל את הרב

  • הלכה
  • מנחה וערבית

תפילת מנחה גדולה מול קטנה

undefined

הרב שלום אילוז

כ"ט אלול תשס"ז
שאלה
מה המיוחד בתפילת מנחה גדולה ממנחה קטנה, או תפילה בפלג המנחה. האם עדיף להתפלל מנחה גדולה בזמנה ביחיד או להתפלל במניין בפלג המנחה, או אפילו לאחר שקיעת החמה? אציין כי אני רגיל שנים רבות להתפלל מנחה גדולה בזמנה כולל כולל הנחת תפילין ותחנונים.
תשובה
בשאלתך אתה יוצא מנקודת הנחה שמנחה גדולה עדיפה, אולם באמת שלהיפך הוא. דהנה בענין מנחה גדולה ומנחה קטנה איזה מהן עדיפא ישנה מחלוקת גדולה בדברי רבותינו הראשונים. דעת הרי"ף בתשו' (סי' ש"כ) פסק שלכתחילה יש להתפלל מנחה גדולה, שהוא משש שעות ולמעלה. וכ"פ הרא"ש, הריטב"א ורבינו סעדיה גאון ועוד ראשונים, והטעם שזריזין מקדימים. אולם מרן השו"ע (סי' רל"ג) פסק כדעת הרמב"ם שלכתחילה יש להתפלל מנחה קטנה שהיא מתשע שעות ומחצה ועד הלילה. ובספר שלמי ציבור תמה על מנהג העולם שנוהגים היפך דעת מרן ומתפללים מנחה גדולה. לכן להלכה עדיף להתפלל מנחה קטנה, אולם בני ישיבות שזמן התפילה בישיבה הוא מנחה גדולה וכדו' יתפלל כמנהג מקומם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il