שאל את הרב

  • הלכה
  • צורת התפילה

שילוב ידיים בתפילה

undefined

הרב שמואל הולשטיין

כ"ז אלול תשס"ז
שאלה
האם יש בעיה לשלב ידיים בתפילה?
תשובה
בשולחן ערוך נפסק כי צורת הנחת הידיים בתפילה הינה הנחת יד שמאל על הלב ועליה יד ימין (סימן צ"ה סע' ג). בהבנת השולחן ערוך ישנם דעות שונות. הדעה הפשטנית היא משום שזו צורת עמידה לפני מלך, וממילא היות ואין דרך בימינו לעמוד כך לפני מלך לכן אין חובה לעמוד כך בתפילה. אולם יש מהאחרונים שמבארים כי יד ימין צריכה להיות על יד שמאל היות וזו השפעה של מידת החסד (צד ימין) על הגבורות (מתבטאים בצד שמאל) ולכן אין להפוך את הידיים. המקובלים האריכו בעניין זה מאוד, ויש שכתבו כי אין לשלב את הידים או את האצבעות בזמן התפילה בגלל הבילבול הנוצר מכך בעניינים רוחניים שבין החסד לגבורות. הט"ז מוסיף כי בצד שמאל מבוטא היצר הרע ועל ידי שמניחים עליה יד ימין מבטאים את רצונו להתגבר עליו (ועוד...).
הרב שמואל הולשטיין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il