שאל את הרב

  • הלכה
  • נהלי בית הכנסת

תרומת ספרים מבית כנסת

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ד סיון תשס"ג
שאלה
האם מותר לועד בית הכנסת לתת ספרים שנתרמו לו לישיבות ולבתי ספר?
תשובה
אם לדוגמא ספר התיישן ורוצים להחליפו, או יש סט כפול ורוצים לתרום אחד מהם, או ספר שעומד בלא שימוש ובמקום אחר ימצאו בו ענין, או כל סיבה אחרת, ועד ביהכנ"ס יכול להחליט על כך, אך כדאי ליידע את התורם אם הוא בנמצא, כי לעיתים יש בזה הרבה רגישויות ואולי הוא רוצה שזה יהיה דווקא בביכנ"ס זה ולא במקום אחר. בכל מקרה להבא עדיף לקבל החלטה עקרונית שלועד ביהכנ"ס שמורה הזכות לשנות תרומה מענין לענין ע"פ הצורך, ואם יש תקנון אז שיהיה כתוב גם בו, וכן ליידע את התורמים (ע"פ שו"ע קנ"ג, י"א). הרב רואי מרגלית.