שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • בגינה ובשדה

איסור כיסוח דשא בשמיטה?

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ו אלול תשס"ז
שאלה
שאלתי את הרב את השאלה הזאת ולא הבנתי בדיוק את תשובתו, אנסה לבאר את שאלתי בצורה יותר טובה, הרב טיקוצ’ינסקי בספרו "ספר השמיטה" מביא בעמודים: י"ט-כ’, סעיף-ד’: "...ואותם הזרעים הנזרעים לנוי - לא יחתכם מלמעלה כדרך שחותכין אותם להשוותם, דאף שאין בחתוך זה כוונת גידול אלא רק ליופי בעלמא, מ"מ אסור כיון שעכ"פ הר"ז מועיל לגידול הצמח...", ובהערות למטה (הערה 10) כתב: "...ואפי’ להפוסקים בקוצץ לעצים ולסכוך שקוצץ כדרכו אף אם ידוע שהקצוץ מועיל לאילן, קשה להתיר בנ"ד דכאן עכ"פ איננו ’קוצץ כדרכו’". 1) יוצא לפיו שאסור לכסח את הדשא בשמיטה ואין להתיר משום ’קוצץ כדרכו’ מה דעת הרב בכך? 2) מה הגדר של ’קוצץ כדרכו’ שמתיר לקצוץ במצבים מסויימים, ושאוסר לקצוץ במצבים מסויימים?
תשובה
1. להגרי"מ טיקוצ'ינסקי אין לכסח דשא, ובייחוד בגלל הבנתו בכיסוח, לדעתנו מותר הכיסוח בתנאים שנכתבו. 2. לדעתנו כל מקום שאינו מתכוון להצמיח מותר לקצוץ כדרכו. בברכת התורה כתיבה וחתימה טובה הרב יהודה הלוי עמיחי
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il