שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מצוות ישוב וכיבוש הארץ

מלחמת מצווה בדור שלנו

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ד סיון תשס"ג
שאלה
הקשה לי חבר חרדי: הרמב"ם כותב בספר המצוות כי מלחמת מצווה אינה נוהגת בלי כהן משוח ומלך. גם מה שכתב הרמב"ן שלא נניחנה ביד אויבינו בדור מן הדורות וכו’, לכאורה אין להסביר כוונתו שלא נצטרך כהן ומלך וליצור מחלוקת בינו לרמב"ם, אלא צריך להסביר כוונתו שמצווה זו נוהגת בכל דור בו יתקיימו תנאי המצווה. יוצא שאין היום מצוות כיבוש א"י , ואין איסור וויתור על שטחי א"י אם מבחינה בטחונית יותר טוב. מה לענות לו?
תשובה
איסור מסירת חלקים מארץ ישראל לגויים הוא מכמה טעמים: א. איסור לא תחונם ומטעם זה אסרו רבים את היתר המכירה בשנת השמיטה. ב. איסור לא ישבו בארצך. ועיין בזה בחזון איש הלכות שביעית סימן כ"ד . בקשר לשאלה האם מלחמת כיבוש ארץ ישראל תלויה במלך ובשאר תנאים הנזכרים במשנה דנו כבר רבים. עיין במאמרים שנכתבו בנושא זה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il