שאל את הרב

  • הלכה
  • תהלים ותפילות אישיות

מותר להתפלל למלאכים?

undefined

הרב דוד חי הכהן

ל סיון תשס"ג
שאלה
מסרו בידי דף שבו "תפילה המיוחסת לרבנו תם". התפילה כוללת פסוקים ובקשות, אך היא מתחילה: "בבקשה מכם מיכאל וגבריאל ורפאל שתעמדו בתפילה בבקשה ובתחנונים לפני מלך מלכי המלכים..." - האם אין בעיה בפניה אל המלאכים ולא אל ה’ בלבד? האם מותר בכלל להתפלל תפילה זו?
תשובה
נאמר בספרי על הפסוק: "אליו תקראון (אל ה')", שלא יהא אדם בשעת צרה פונה לא לגבריאל ולא למיכאל אלא יקרא ישר לרבונו של עולם, אמנם נאמר בגמרא (אולי בעירובין): לעולם יהא אדם מבקש שיהו הכל מאמצים את כוחו בשעת תפילה, ועל פי ביאור רש"י לבקש מן המלאכים שיהו מסייעין אותו בתפילתו. בין שתי נקודות אלו נמצא המרחב האפשרי בתפילה, בקשה ישירה למלאכים אסורה, אבל אם הבקשה היא לה' והוא מבקש מהמלאכים שיעמדו לצידו ויסייעו אותו בתפילתו- אין בזה איסור. וצריך להתבונן בנוסח התפילה איך נראים הדברים לכאן או לכאן. וידוע כי יש ולימדו זכות גם אם הדברים נאמרים באופו ישיר למלאכים כמו הפיוט הידוע הנאמר ברוב עם ישראל בליל שבת הפיוט "שלום עליכם" ששם נאמר: "ברכוני לשלום מלאכי השלום", ואמנם ידוע כי הגאון מוילנא אסר לומר פיוט זה אבל הרבה גדולי ישראל התירו מתוך הבנה שהכוונה כאן שהברכה תהיה מאת מלך מלכי המלכים והבקשה מן המלאכים שלא ימנעו ממנה להגיע אלינו. ולא שהם יהיו מקור הברכה חלילה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il