שאל את הרב

  • הלכה
  • זקן ופיאות
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
האר"י אומר שאין לנגוע בזקן כלל, בניגוד לתלמוד הירושלמי. כפי שרואים בציטוט הבא: "אי זו אומה כאומה הזאת! בנוהג שבעולם, אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו, שאינו יודע היאך דינו יוצא. אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפין לבנים ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין ושמחים [בראש השנה], יודעין שהקב"ה עושה להן ניסים" (ירוש’ ר"ה פ"א ה"ג). האם האר"י חולק על מנהג עם ישראל מימי קדם שהיו מסדרים את הזקן לכבוד אירועים משמחים?
תשובה
חלילה! האר"י הקדוש אינו חולק בשום אופן על חז"ל! האר"י לא כתב איסור בדבר אלא הנהגה רוחנית טובה. מי שהוא בדרגה מתאימה אשריו שהוא מחמיר, אולם הירושלמי (ועוד מקורות רבים) דיבר על עיקר הדין שאומר שכל עוד האדם אינו משחית את זקנו בתער באופן שאסור, וכן משאיר את פאותיו - מותר בסידור זקנו.
הרב שמואל הולשטיין
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il