שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • מצוות הלימוד

מעלת לימוד תורה על כל המצוות

undefined

הרב דוד חי הכהן

ל סיון תשס"ג
שאלה
מדוע לימוד תורה יותר חשוב מכל שאר המצות?
תשובה
לימוד תורה עדיף על כל המצוות מסיבות רבות, ונמנה אחדות מהם: א. לימוד תורה נעשה על ידי השכל שהוא החלק החשוב ביותר שבאדם, ב. בלימוד אדם מתקשר לרצון הבורא וחכמתו שהם מקבלים את ביטויים בתוך התורה ובזאת יש דבקות כביכול בהקב"ה בעצמו, כך נאמר בדברי חז"ל על הפסוק: "ולדבקה בו"- וכי אדם יכול להידבק בשכינה והרי הוא אש אוכלת, אלא הידבק בתלמידי חכמים מעלה עליך הכתוב כאילו דבקת בשכינה. ג. נאמר בחז"ל (סוף פרק ראשון במסכת קידושין) כי בסברת התלמוד יש בכדי להביא לידי מעשה, על ידי הבנת ערך המצוות שמשיגים בדרך הלימוד בא האדם לחבב את המצוות ולקיימם. ועל כן גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כך שכלול בו גם תורה וגם מעשה, לעומת המעשה שאין בו רק מעלתו בלבד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il