שאל את הרב

  • הלכה
  • מיסטיקה וקמיעות

קמיעות וסגולות

undefined

הרב רואי מרגלית

כ"ו סיון תשס"ג
שאלה
ראיתי תשובה של הרב באתר לגבי ’חמסה’ ושאר סגולות. לכאורה כל ענין הקמיעות לא מובן, כי היהדות בנויה על עבודת המידות, קיום מצוות ודבקות בה’, וא"כ מדוע יש ערך לחפץ כלשהו שהאדם נושא בכיס או תולה על הקיר, אם האדם עצמו מקולקל או לא ראוי לקבל טובה מצד עצמו? ואם הקמיעות שומרים את האדם רק אם הוא ראוי לשמירה מצד מעשיו ומידותיו הטובות - אז למה הוא צריך גם את הקמיע בנוסף? השאלה מתיחסת גם לצד השני של המטבע - עין הרע ושאר המזיקים - למה אדם צדיק צריך לחשוש מהם אם יש לו זכויות? ככלל - מה ענינו של ה’מִשתנה’ הנוסף הזה בהשגחה הפרטית, שמשפיע על האדם טובה ורעה בלי קשר למעשיו?
תשובה
אין ספק, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. ועמי ארצות שהולכים לרבנים בצר להם כדי לקבל אחד מהדברים האלו ולא מתקנים את מעשיהם, בסופו של דבר גם אם יתעכב יגיע העונש ואפילו בחומרה רבה יותר. אך לעיתים אדם הולך לרב שיתן לו דרך תשובה לתקן את מעשיו, או שהוא לא יודע על מה באה אליו הצרה הזאת והוא מקבל עליו לתקן את דרכיו, ובמקביל הוא מקבל ברכה מהצדיק או סגולה או קמיע או שהצדיק מתפלל עליו, כדי להקל עליו קצת מהיסורים תוך כדי תיקון המעשים עד לתשובתו השלימה. ומי שחושב שיש בדברים אלו קסם מצד עצמם ופתרון לכל הצרות חי באשליות, ולצערנו יש הרבה כאלו. גם לענין עין הרע כתוב שמי שמקפיד מקפידים עליו ומי שלא לא, כי אין עצה ואין תבונה נגד ה'. וכך אנו מתרצים גם את שני הגמרות שמצד אחד כתוב "אין מזל לישראל" ומצד שני כתוב "הכל תלוי במזל ואפילו ס"ת שבהיכל" שיש מזלות בעולם שמשפיעים, אבל ישראל בכח התפילה יכולים לשנות הכל. בתשובה הקודמת לא התייחסתי באמת לנקודה זו, כי השואל רצה רק לדעת אם יש בהם ממש ואם זה לא מנהגי גויים או משהו כזה. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il