שאל את הרב

  • הלכה
  • בבוקר

נטילת ידיים ושירותים בבוקר

undefined

הרב שלום אילוז

ב כסלו תשס"ח
שאלה
האם שאני קם בבוקר וצריך קצת לשירותים מה עדיף, שאטול ידיים ואח"כ אלך לשירותים ושוב אטול ידיים ואז אברך, או לחילופין, אלך קודם לשירותים (אזהר לא לגעת במקומות המכוסים עד כמה שאפשר) ואטול ידיים בברכה? מ"ב ובן איש חי מצדדים בחלופה הראשונה אך הבנתי שלדעת הרמב"ם וסיעתו לכאורה ברגע שנטלתי ידיים בפעם הראשונה כבר יצאתי ידי חובה אזי כיצד ניתן ליטול בפעם השניה ולברך, כי לכאורה כבר יצאתי ידי חובה (ברכות לא מעכבות). ראתי שבילקוט יוסף רשום שעדיף לנקוט לפי החלופה הראשונה אך המחמיר תבוא עליו ברכה - אך מה עדיף? הרב דוד יוסף בהלכה ברורה מביא שעדיף בחלופה הראשונה מהסיבות הבאות: 1. רוח הרעה נחלשה בימינו. 2. הש"ס הבבלי לא פסק כמו רוח רעה. 3. טור ושו"ע רשמו את סימן ג’ הנהגת בית הכסא ובסימן ד’ דיני נטילת ידיים - משמע שקודם בית הכסא ואח"כ נטילת ידיים. ברור שאם אדם נחוץ מאוד לנקביו אזי לא יתאפק אלא ילך ישר לשירותים (כך גם נפסק במ"ב) לסיכום - מה עדיף לעשות?
תשובה
דבר זה תלוי במחלוקת הפוסקים אם יש ליטול ידים בסמוך ממש למיטתו מבלי שילך ד' אמות ואפ' קודם שילבש מלבושיו או לא לדעת הסוברים שצריך ליטול ידיים מיד יעשה כאפשרות הראשונה שציינת ולדעת הפוסקים שכיום בזמנינו אין צורך ליטול ידים מיד אלא יכול ללכת גם קודם נטילת ידים יכול לעשות כאפשרות שניה. ולענ"ד תמיד עדיף לעשות כאפשרות ראשונה וקודם יטול ידים בלי לברך שהרי צריך להתפנות ואחרי שיעשה צרכיו יטול ידים שוב ויברך כל ברכות השחר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il