שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

עציץ נקוב מפלסטיק

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ט סיון תשס"ג
שאלה
כיצד מקובל לפסוק במקרה ששתלו עץ פרי בעציץ העשוי מפלסטיק ובו נקב של ס"מ אחד. האם העציץ נחשב כעציץ נקוב לגבי חישוב שנות הערלה? אודה במיוחד אם המשיב יבסס את תשובתו על מראי מקומות.
תשובה
לכתחילה ההנחיות הן שצריך שיהיה נקב של 2-2.5 ס"מ קוטר, ראה בהנחיות של הגר"ע יוסף בהיותו הרב הראשי, פורסמו בס' התורה והארץ חלק א עמ' 243, שצריך 2 ס"מ קוטר. ובהנחיות של הגר"א שפירא והגר"מ אליהו צריך 2.5 ס"מ ראה שם עמ' 244. המקור במשנה ערלה פ"א מ"ד ששורש של מיתון נחשב מחובר, וראה משנה עוקצין פ"ב מ"י כשורש קטן. וראה גמ' שבת צה ע"ב ששורש קטן יותר מכזית. ולגבי הזית נחלקו כיחדוע הפוסקים. ומ"מ השיעור שצריך הוא יותר קטן מזית. אך לכתחילה לחומרא מדדו לפי הזית ולכן יש שאמרו 4 ס"מ ויש שאמרו 2.5 ס"מ וכו'. בדיעבד נראה שאם העציץ עמד כמה חודשים לפני ט"ו באב על הקרקע ויש בתחתית נקב של 1 ס"מ, אפשר להקל כי בוודאי השורשים חודרים לקרקע ומרחיבים את הנקב, ובוודאי מתחברים לקרקע ואין לך חיבור גדול מזה. וראה באריכות במאמר של הרב עזריאל אריאל ס' התורה והארץ חלק א' עמ' 223-229. בכל טוב ובברכת התורה והארץ, הרב יואל פרידמן.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il