שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

מתקן לחימום מים ביום טוב

undefined

הרב דוד חי הכהן

ז תמוז תשס"ג
שאלה
בדירתי קיים מתקן לחימום מים שפועל באמצעות גז, דרך הפעולה היא כדלהלן: במתקן להבה קטנה שבוערת באופן תמידי וכאשר פותחים את ברז המים החמים, ישנו חיישן שחש את זרימת המים בצינור, פותח ברז גז ונדלקת להבה גדולה שמחממת מידית את המים שזורמים בצינור. אש הלהבה הגדולה אינה נוצרת מחדש אלא מועברת מהלהבה הקטנה. בעת סגירת ברז המים החמים, החיישן שחש את הפסקת זרימת המים בצינור גורם לסגירת ברז הגז וממילא להפסקת הלהבה הגדולה. המערכת פועלת כולה באופן מכני ללא חשמל. האם יש איזה צד היתר להשתמש במערכת כזו ביום טוב? הרי בעת סגירת המים החמים מתמעטת הלהבה...
תשובה
ברור שהשאלה איננה נוגעת להדלקת הלהבה הגדולה, שיש בהעברה מאש לאש אף על פי שלכאורה אותה להבה גדולה איננה מחממת את המים הנדרשים באותה שעה, אבל יש להניח שהם ידרשו לשעה הקרובה. ולפי זה יש צד איסור להפעלת הלהבה הגדולה על ידי שימוש במים של המתקן אם זה נעשה סמוך ליציאת היום טוב שהרי זה חימום שלא לצורך. אמנם עיקר הבעיה נובעת מסגירת ברז הגז הנגרם בעת סגירת ברז המים החמים שבזה יש חשש כיבוי. אבל נראה לעניות דעתי שבכל אופן יש מקום להקל מהסיבה הבאה: כיבוי אסור משום מלאכה שאינה צריכה לגופה ולרוב הפוסקים זהו איסור מדרבנן, וכל זה כשהוא מכבה או מנמיך את האש בידים, אבל כאן הכיבוי נעשה ממילא על ידי סגירת ברז המים החמים, וזהו דבר שאינו מתכוון שגם הוא אסור רק מדרבנן. יתר על כן, אמנם אפשר לומר שיש בזה פסיק רישיה אך יתכן שזהו פסיק רישיה דלא ניחא ליה, ויש פוסקים רבים שסוברים שפסיק רישיה דלא ניחיה ליה מדרבנן אפשר להקל. אם כן ביום טוב, שעצם איסור ההבערה בעיקרו הוא מדרבנן, נראה להקל בשעת הצורך להוציא את המים החמים ולסגור את הברז על מנת שישארו לו מים חמים לצורך שימוש בשאר היום טוב. בכל אופן הצעתי להתייעץ עם תלמיד חכם גדול ולשמוע מה דעתו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il