שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • יש מניעה הלכתית להינשא?

נישואין בין בני משפחה

undefined

הרב רואי מרגלית

ב תמוז תשס"ג
שאלה
אני מבקשת לדעת מה מותר על פי הדת בנישואין בין קרובי משפחה (בני דודים ובנים של בני דודים)? כמו כן, מהי השפעת קירבת הדם על קשר הנישואין.
תשובה
בספר הנישואין כהלכתם א' עמ' נ' כתב: אמרו חז"ל שצריך להזדווג בבני משפחה וקרובים. וכתבו ראשונים שלפיכך משבחים חז"ל זיווגי הקרובים מפני שטבען שוה, וכן מצאנו בתורה אזהרה לאדם שישא אשה מבנות משפחתו ושידבק בקרובותיו, שנאמר: "כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני", לפי כשהבריות מזדווגות כל אחד ואחד אל מינו, השלום מתקיים ומתרבה בעולם. אולם בדורות האחרונים שלאחר זמן התלמוד יש שנמנעו מכך, כי הוכח שנישואים בין קרובי משפחה עלולה להיות סכנה לבניהם שיוולדו, ולא כבתקופות הקדמונים שנשאו נשים לשם שמים על כן לא ניזוקו. וייתכן גם שנשתנו הטבעים ורק בדורות האחרונים מהוה נישואי קרובים סכנה לבניהם, ואילו בזמן הגמרא לא היתה סכנה בכך. ולכן יש להימנע מנישואים בין קרובי משפחה במדה שמהוה סכנה לבניהם לפי חוות דעת רופאים. הרב רואי מרגלית.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il