שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • זוגיות

משפחה או בעל?

undefined

רבנים שונים

ג אייר תשס"ב
שאלה
מה לעשות במצב שהבעל לא אוהב את הורי אשתו, והאשה לא מצליחה לפשר ביניהם? (הם גם לא יודעים זאת) לצד מי עליה להיות שהרי אין היא יכולה להיות נגד הוריה שהוכיחו את אהבתם אליה במשך כל חייה, מה גם שהוא מחוייב בכבודם שזה גם כיבוד אשתו (בעיני לפחות)? מעורבים כאן רגשות רבים מידי לשני הצדדים, אך זה ללא ספק מערער את הזוגיות והביטחון והאמון בבן הזוג. בקיצור, מה הפיתרון? אציין שאנו נפגשים אחת לחודש.
תשובה
יש לחלק את התשובה לכמה שלבים. "ועזב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד", דרשו חז"ל שכדי להיות בשר אחד יש לעזוב את המצב הקודם. ההסבר הוא: לא שצריך להתנתק ולפתח יחס שלילי, אבל יש להשקיע את מירב כוחות הנפש בבניית התא המשפחתי לעצמאותו, ביסוסו ועיצובו, ומתוך כך יוכלו לבנות ולחנך את ילדיהם בבריאות מתוך כבוד לדור הסבים והסבתות כדור המשך. על כן הדבר החשוב ביותר הוא לבנות עצמאות ולדאוג לרגישות תקשורת והדדיות בין בני הזוג בעצמם. ההורים בשלב זה, למרות שהם שותפים חשובים, אינם העיקר בבניית התא המשפחתי החדש. למשל - בשאלות חשובות צריך להיות לבעל חשוב מה אשתו תגיד, יותר מאשר אחרים - חשובים ככל שיהיו. אפשר כמובן לשמוע חוות דעת נוספות, אבל ההכרעה צריכה להיות בין בני הזוג בעצמם. כל תלותיות ושעבודהורסת את עצמאות הקשר ומתוך כך עלולה ליצור סדקים ביכולת להגיע ל"בשר אחד". לשאלתך - הבעל לא אוהב את הורי אשתו. מדוע? האם הם פוגעים בו? האם מקומו מאוים ובטחונו מתערער בקרבתם? הרבה פעמים הבעיה ניתנת לפיתרון ע"י חיזוק מעמדו של הבעל דווקא ע"י אישתו ואז ההורים נשמרים בכבודו ונסללת הדרך ליחסי קירבה ביניהם. הסברנו בהרחבה את חשיבות העמידה של האשה לצד בעלה ויש להוסיף שזוהי גם חובתה ההלכתית. בעלה קודם להוריה שכן היא חייבת בכבודו לפני כבודם. כמובן, יש להתאמץ להגיע לכך שזה לא יסתור, אבל ההכרעה צריכה להיות ברורה. האישה אינה צריכה להיות נגד הוריה, אלא בעד בעלה, וכשהם יראו שזו טובת ביתם ופגיעה בו היא פגיעה בה, הם יזדרזו להיות רגישים יותר. כמובן שאם הבעל לא מתנהג כראוי יש להעיר לו על כך, אבל לא תוך כדי ערעור מעמדו בעיניהם שרק יגרום למתח רב ויפגע מאוד ביחסים בין בני הזוג, כפי שכתבתי. אם ניתן לקיים שיחה גלויה ולהדגיש במודעות שני הצדדים את דפוסי ההתנהגות המפריעים זה לזה וודאי טוב, אך יש להדגיש קודם כל את השלום והרעות בבית ואח"כ, כגוף אחד, בונים קשר בריא ולא תלותי אל ההורים. בברכת "האמת והשלום אהבו". הרב משה אליה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il