שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שאלות כלליות

פירוש מילים במזמור "מעוז צור"

undefined

הרב דוד חי הכהן

ב טבת תשס"ח
שאלה
במזמור חנוכה "מעוז צור" כתוב: "כרות קומת ברוש ביקש אגגי בן המדתא". לא הבנתי מה הקשר להמן, שלכאורה קשור לפורים, כאן בחנוכה?
תשובה
השיר "מעוז צור" הינו שיר קדום שנתקבל בכל קהילות ישראל, אשכנזים וספרדים. קבלה זו מעידה על מקורו הקדום מחד, ועל חשיבותו הרעיונית-אמונית מאידך, שזיכתה אותו להתקבל ברחבי בית ישראל. התוכן הכללי של השיר עוסק בהגנה והצלה הנפלאה שמגן הבורא, בהשגחתו העליונה, על עמו האהוב- ישראל. הגנה זו מקבלת את ביטוייה המיוחדים בכל ארבעת הגלויות, הכוללים את תולדות ישראל על פי גישתם המיוחדת של חז"ל: מצרים, בבל, פרס, יון, ולאחרונה מלכות רומי הרשעה המיוחסת לאדום. על פי מנין זה מצרים איננה נחשבת כגלות בפני עצמה, אלא כשורש כל הגלויות כולם. המשורר מחבר "מעוז צור" ייחד בית לכל גלות, ולהצלה המיוחדת לה. בית לאחד בית לאחד. הבית האחרון עוסק בהצלה העתידה שפרטיה ידועים לנו מדברי הנביאים, אך לא זכינו להתוודע אליהן במציאות. על פי זאת, היה מקום לשורר שיר זה גם במועדים אחרים העוסקים ביתר הגלויות, כגון: יציאת מצרים- פסח, נס ההצלה מהמן הרשע- פורים. אולם, אף על פי כן נתייחד השיר לחנוכה, כפי שמתבאר מדברי המחבר שרמז נס זה בפתיחת השיר (ולא על פי סדר הגלויות), כשחתם בסוף הבית הראשון של השיר את המילים: "חנוכת המזבח" הרומזים לנס חנוכה. (מתוך שיעור של הרב דוד חי הכהן באתר) לביאור חלקים נוספים מהפיוט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il